سامانه تعمیر و نگهداری پست‌های فشار قوی

محصول دانش بنیان

تاریخ اجرا

شروع از ۱۳۹۹
در حال توسعه

تکنولوژی

زبان برنامه نویسی وب : جاوا
زبان نرم افزار اندروید: جاوا اندروید
قابلیت کار در حالت آفلاین

مشتریان

شرکت برق منطقه‌ای خراسان

نیاز به مکانیزه کردن عملیات تعمیر و نگهداری پست‌های فشار قوی با هدف حذف تست شیت‌های کاغذی، تجمیع و آرشیو الکترونیک اطلاعات، اعمال نظارت دقیق، قابلیت تحلیل و گزارش‌گیری از برنامه‌های انجام شده بر روی داده‌ها، مدیریت و نظارت بر عملکرد تجهیزات و پست‌ها  و شناسایی تجهیزات پر خطر جهت جلوگیری از حوادث غیرمرقبه مانند انفجار یا آتش سوزی، اعمال تغییرات و تنظیمات به صورت پویا با در نظر گرفتن تاریخچه عملیات تعمیر و نگهداری با احتساب سن تجهیزات و صدور صورت‌حساب گروه‌های عملیاتی به صورت خودکار هدف تولید سامانه تعمیر و نگهداری  پست‌های فشار قوی بوده است.

قابلیت‌های سامانه

در این سامانه امکان تعریف انواع برنامه تعمیر و نگهداری و همچنین کار فوق‌العاده با در نظر گرفتن محدودیت‌های قرارداد و سقف مبلغی لحاظ شده است، همچنین این امکان برای کاربران ارشد و مدیران جهت تعریف برنامه خارج از سقف قراردادی فراهم شده است.

در این بخش می‌توان انواع عملیات تعمیر و نگهداری دوره‌ای، اساسی و غیره را تعریف کرده و پس از تخصیص گروه‌های عملیات این وارد جدول زمانبندی گروه و دپارتمان مربوطه شده و در انتظار انجام قرار می‌گیرد، کارشناسان می‌توانند محدودیت‌های خاصی مانند محدودیت زمانی اجرا عملیات، جرایم عدم اجرا و امثالهم را در برنامه‌ها لحاظ کرده و همچنین فرآیند‌های کنسلی و اجرای برنامه با تاخیر نیز در سیستم لحاظ شده است.

پس از اجرای برنامه تعمیر و نگهداری و ثبت اطلاعات توسط گرو‌ه‌های عملیاتی و همچنین تایید کارشناس فنی پیمانکار، برنامه‌ها جهت تایید تست‌ها با تعیین درصد تایید در کارتابل کارشناسان و ناظران مربوطه قرار گرفته و پس از بررسی و تایید، صورت‌حساب مالی پیمانکار با توجه به مفاد قراردادی و ضرایب بالاسری، منطقه و …، سرویس‌بها و همچنین درصد تایید و امتیاز کیفی لحاظ شده توسط ناظرین صادر می‌گردد.

با توجه به تغییرات و اصلاحات قراردادی امکان تغییر ضرایب قراردادی، افزایش و کاهش مبالغ قرارداد تا سقف مشخص نیز در سامانه لحاظ گردیده و پس از اعمال تغییرات امکان صدور سند اصلاحی برای صورتحساب‌های مربوطه در بازه زمانی تغییرات مهیا می‌باشد.

امکان صدور صورت‌حساب اولیه پیمانکار قبل ارزیابی جهت انجام فرآیند‌های مالی از امکانات دیگر سامانه می‌باشد.

سلامت و عملکرد صحیح تجهیزات و پست‌های فشار قوی از مهمترین بخش‌های سامانه می‌باشد. در این سامانه با تمرکز بر عملیات‌ تعمیر و نگهداری انجام شده و سن، شناسنامه و تاریخچه تجهیزات امکان نظارت مستمر برای دفتر فنی و مدیران فراهم می‌گردد.

شناسایی خطا با استفاده از فرمول‌ها و کنترل‌ها و شرط‌هایی که  توسط کارشناسان در تست‌ها لحاظ شده صورت گرفته و ضمن اعلام به تیم عملیاتی، کارشناسان فنی پیمانکار، دفتر فنی و همچنین ناظرین، در کارتابل خطا‌ها ذخیره شده و کارشناسان به جهت جلوگیری از بروز حوادث ملزم به بررسی و اعلام نظر در مورد خطا‌ها می‌گردند.

با توجه به تنوع و تنظیمات متفاوت تجهیزات و همچنین فعال یا غیر فعال بودن تنظیمات در پست‌های فشار قوی وابسته به سطح ولتاژ و … کارشناسان فنی برای هر تجهیز تست‌ها و تنظیمات استاندارد را به صورت اطلاعات پایه ذخیره کرده و در زمان انجام عملیات سامانه به صورت خودکار بر اساس مدل، برند، نوع و سطح ولتاژ پست که تجهیز در آن نصب شده و همچنین تنظیمات فعال که در شناسنامه تجهیز توسط گروه ثبت شده است، اقدام به ساخت تست شیت مورد نیاز جهت عملیات تعمیر و نگهداری کرده و از نمایش فیلد‌های غیر ضروری به گروه جلوگیری می‌کند.

همچنین امکان تغییر در تنظیمات تجهیز از طریق اپلیکیشن برای گروه فراهم بوده و پس از ایجاد تغییر تست‌شیت در لحظه بروزرسانی می‌گردد.

 

این داشبورد این امکان را برای مدیران فراهم می‌کند تا از زمانبندی و وضعیت اجرایی برنامه‌های تعمیر و نگهداری و کار فوق العاد، وضعیت عملکردی گروه‌های عملیاتی،کارشناسان پیمانکار و دستگاه نظارت، صورت‌حساب‌های مالی و وضعیت پرداخت‌ها،‌ خطا‌ها و گزارش‌های ثبت شده و وضعیت کلی سامانه به صورت برخط (آنلاین) مطلع شوند.

توسعه‌های در دست اقدام

سامانه تعمیر و نگهداری پست‌های فشار قوی به عنوان اولین سامانه تخصصی تعمیر نگهداری در این حوزه در کشور با همکاری کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای خراسان توسعه داده شده است و هنوز نیز در حال توسعه می‌باشد. از اهداف آتی این سامانه انجام برنامه‌ریزی ها به صورت هوشمند بر اساس تاریخچه‌ عملیات و همچنین الگوی‌های استخراج شده بر اساس بانک اطلاعاتی تکمیل شده می‌باشد.