« تصاویر مهان »

معرفی سامانه مهان :

سامانه جامع مدیریت هوشمند ناوگان با نام «مهان» بر اساس سال ها تجربه و مشاوره در حوزه ى حمل و نقل درون شهرى و با استناد به سند فرآیندى اتحادیه سازمان هاى حمل و نقل همگانى کشور طراحى و پیاده سازى شده است. با استفاده از این سامانه، سازمان هاى متولى حوزه حمل و نقل درون شهرى مى توانند ضمن بایگانى الکترونیک اطلاعات پایه سازمان خود بر اساس فرآیند هاى استاندارد، از قابلیت مکان محور این سامانه در راستاى مدیریت و نظارت لحظه اى بر ناوگان استفاده کنند. از سوى دیگر با استفاده از تمهیدات پیاده سازى شده مانند نرم افزار تلفن همراه و وب سایت، رانندگان محترم از تعدد مراجعه به سازمان رهایى یافته و مى توانند بسیارى از فرآیندهاى سازمانى موردنیاز خود از جمله درخواست ثبت یا تمدید پروانه و کارت هوشمند، مرخصى و درخواست نقل و انتقال و دیگر موارد را به صورت غیر حضورى انجام دهند و همین طور از اخبار مهم سازمان اطلاع یافته و به راحتى با سازمان در ارتباط باشند. ِ سامانه جامع حمل و نقل درون شهرى مهان به عنوان یک ابزار هوشمند براى سازمان هاى مدیریت شهرى جهت نظارت و مدیریت هوشمند ناوگان درون شهرى طراحى شده است و مى تواند به عنوان ابزارى مهم در سیستم حمل و نقل ایفاى نقش کند. آشکار است ارائه این سرویس که با فن آورى بروز و متناسب همراه و در آن از روش هاى مدرن آنالیز داده استفاده شده است، مى تواند سطح بالایى از حس رضایت مندى و آگاهى را براى مدیران و کاربران فراهم سازد. این محصول را مى توان به عنوان یک دستیار هوشمند براى مدیران، کارمندان و همچنین رانندگان محترم فعال در حوزه ى حمل ونقل درون شهرى دانست.

مهان در یک نگاه :

خدمات پایانه سامانه
آرشیو و ثبت اطلاعات پایه
صدور خودکار نامه هاى معرفى به بهداشت، عدم سوءپیشنیه و ...
صدور پروانه وکارت هوشمند
ساماندهى و مدیریت خطوط
بازرسى، نظارت و ارزیابى عملکرد
صدور خودکار مرخصى
مدیریت اشیاء پیدا شده (حفاظت از اموال مشترى)
گزارش لحظه اى و نظارت آنلاین موقعیت ناوگان بر روى نقشه
ارسال پیام به صورت فردى، گروهى و بر اساس موقعیت مکانى
مدیریت کاربران با تعریف سطوح دسترسى
خدمات الکترونیک و برون سپارى
درخواست صدور، تمدید و ابطال پروانه و کارت هوشمند
درخواست نقل و انتقال وسیله نقلیه
درخواست مرخصى از طریق نرم افزار تلفن همراه یا وب سایت
ثبت و جستجوى اشیاء پیدا شده
ثبت شکایات و نظرات
محاسبه کرایه بر اساس دستورالعمل سازمان
خدمات ارزش افزوده
ارائه خدمات رفاهى و تخفیف در خرید براى کارکنان و رانندگان
آنالیز و نظارت پیمایش ناوگان
داده کاوى، آنالیز بانک اطلاعاتى و گزارش کاستى هاى شبکه ى حمل ونقل
ارائه راهکار بهینه سازى شبکه ي حمل و نقل بر اساس الگوریتم هاى هوشمند