سامانه جامع مدیریت بهره بردارى خطوط اتوبوسرانی

خط بان در یک نگاه :

چرا خط بان؟

تغییرات الگو هاى بهره بردارى از خطوط اتوبوسرانى موضوعى است که در چندسال اخیر به صورت جدى در سازمان هاى اتوبوسرانى کشور در حال پیگیرى مى باشد.
در راستاى تغییرات الگو هاى بهره بردارى و واگذارى به بخش خصوصى باید ملزومات کافى در بدنه بخش خصوصى براى پاسخگویى به وضعیت جدید وجود داشته باشد. سامانه خط بان یک ابزار کارا براى سیستم هاى جدید اتوبوسرانى موسوم به پیمایش مبنا مى باشد، با استفاده از ابزارهاى مناسب و تمهیدات دیده شده در نرم افزار ضمن امکان مدیریت جامع خدمات در سازمان این امکان را براى شرکت هاى خصوصى تابعه فراهم مى آورد که ضمن دسترسى مستقیم و گزارشات عملکرد خود، بتوانند با شناخت نقاط قوت و ضعف خود به بهترین وجه به تعهدات خودت در قبال سازمان عمل کنند.

اهداف خط بان

تجمیع اطلاعات به صورت آنلاین و دسترسى لحظه اى به داده هاى برداشت شده توسط AVL
انجام محاسبات مالى بر اساس روش پیمایش مبنا
محاسبه درامد و جرایم بصورت خودکار برای شرکت ها و خودروها
استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان و حذف نیم راه هاى غیر ضرورى
مدیریت و نظارت دقیق و لحظه اى ناوگان با امکان نمایش موقعیت لحظه اى ناوگان بر روى نقشه
دسترسى لحظه شرکت هاى خصوصى تابعه سازمان و همچنین اتوبوسرانان به داده هاى عملکردى خودرو
سامانه مجتمع جهت ارتباط سازمان یا شرکت با اتوبوسران و بلعکس
گزارش لحظه اى و نظارت آنلاین موقعیت ناوگان بر روى نقشه
سامانه اطلاع رسانى و یادآور هوشمند تخلفات و جرایم و همچنین معاینه فنى و بیمه
جمع آورى اطلاعات نیم راه ها با امکان گزارش گیرى و تحلیل مورد نیاز بهره بردار

« اپلیکیشن خط بان »

اطلاع رسانى از نیاز هاى اصلى هر سازمان یا شرکت مى باشد، در این سامانه در راستاى شفاف سازى عملکرد و امکان ارتباط اتوبوسران با شرکت یا سازمان به منظور کاهش مراجعات حضورى و دسترسى بر خط به اطلاعات عملکردى اتوبوس نرم افزار تلفن همراه هوشمند (اپلکیشن) خط بان نیز طراحى شده است. در این اپلیکیشن اتوبوسران اصلى (صاحب خودرو) و همچنین اتوبوسران کمکى با استفاده از شماره تلفن همراه خود که در پرونده آنان ثبت شده مى توانند وارد شده و ضمن مشاهده عملکرد و تخلفات و جرایم ثبت شده پرونده مالى و تراکنش هاى مالى ثبت شده براى خودرو را مشاهده کنند.

ثبت پرونده مالی شامل اطلاعات درامد, پاداش و تخلفات به ازای هر شرکت و اتوبوس با در نظر گرفتن تاریخچه پلاک و قابلیت گزارش گیری و ثبت سند مالی و اصلاحیه

‬گزارش تخلف سرعت غیرمجاز در هر بازه زمانی به تفکیک خط و نوع خط

گزارش روند تخلفات سرعت در خط و خارج از خط

گزارش تخلفات عدم توقف در ایستگاه به تفکیک خط, ایستگاه, شرکت و اتوبوسران متخلف

گزارش کمبود تراکنش بر اساس گزارش های کارتخوان ها

گزارش کل نیم راه های پیموده شده در روز, هفته, ماه و سال در هر خط و مجموعه خطوط شرکت

گزارش درصد نیم راه های پیموده شده به پیش بینی در روز, هفته, ماه و سال در هر خط و مجموعه خطوط شرکت

گزارش تعداد نیم راه های از دست رفته هر خط

گزارش تعداد نیم راه های مضاعف انجام شده و تایید شده

گزارش پیمایش منجر به کسب درامد به کل پیمایش شرکت

گزارش نیم راه های ناتمام به کل نیم راه های پیش بینی شده به کل نیم راه های انجام شده

در تعاملات بین کارفرما و پیمانکار و کارگر بروز اختلاف و شکایت از بدیهیات مى باشد، پیگیرى این شکایات باعث ایجاد هزینه و از کارافتادگى طرفین خواهد بود، با وجود تکنولوژى هاى روز امکان برونسپارى و مراجعه غیرحضورى راهکارى مناسبى جهت کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندى مراجعان خواهد بود. سامانه خط بان در بخش اعتراضات خود امکان نمایش اعتراض ثبت شده توسط اتوبوسرانان و پاسخگویى به آنها را فراهم آورده است، این شکایات بر اساس سندمالى ثبت و نمایش داده مى شود و بهره بردار به راحتى امکان پیگیرى و پاسخگویى را خواهد داشت.

بخشی از امکانات پنل خط بان:

وضعیت بیمه و معاینه فنی
مجموع جرایم تخلفات یک ماه اخیر
درآمد
تخلفات
روند تخلفات