تمام تفکراتی که باید درباره ما بدانید

شرکت سازه هاى هوشمند مبین طابران در سال 1395 با همکارى متخصصین حوزه حمل و نقل و ترافیک، اقدام به تجزیه و تحلیل فرآیندها و شناخت دقیق از مشکلات و کاستى هاى حوزه حمل و نقل کرد و به طراحى و ساخت نرم افزارهاى کاربردى در حوزه ى حمل و نقل درون شهرى روى آورد. این شرکت با اعتقاد به متفاوت فکر کردن و آسان سازى مدیریت، در بخش هاى گوناگون حمل و نقل درون شهرى و حمل بار کار خود را شروع کرده است. متخصصان و کارشناسان طابران با بهره گیرى از تکنولوژى هاى جدید، تجربه هاى تخصصى و عملى در بازار کار و با تحلیل جمع فرایندهاى عملیاتى مرتبط با حوزه حمل و نقل، شروع به تولید نرم افزارهاى مختلف در جهت ساماندهى، مدیریت، نظارت و ارایه خدمات بر بسترهاى نوین فن آورى اطلاعات نمودند. از جمله این نرم افزارها سامانه خط بان است. خط بان در راستاى بهره بردارى هرچه بهتر از داده هاى تجمیعى از محل AVLو دستگاه هاى کارتخوان طراحى شده است. در حوزه حمل و نقل و جابجایى مسافر و بار کاربرى ICT در عرصه حمل و نقل و در نهایت تحقق سامانه هاى هوشمند حمل و نقل موجب دگرگونى شگرف شده است. حمل و نقل هوشمند به عنوان راهکارى بسیار کارآمد براى بهبود کارایى، مجموعه اى از ابزارها، امکانات و تخصص ها از قبیل مفاهیم مهندسى ترافیک، فناورى هاى نرم افزارى، سخت افزارى و ارتباطى را به کار مى گیرد . هماهنگى و یکپارچگى این فناورى هاى مختلف در کنار هم موجب بهبود، کارآیى و ایمنى در سیستم حمل ونقل مى شود.