سامانه مدیریت خودرو

« اپلیکیشن مدیریت خودرو»

این سامانه جهت مدیریت سرویس ها و خودروهای سازمان ها و ادارات طراحی و پیاده سازی شده است.
امکاناتی از قبیل :
درخواست ماموریت
اختصاص ماموریت به رانندگان فعال
امکان تعریف ماموریت های دوره ای
نمایش موقعیت رانندگان
فاصله کیلومتر پیموده شده براساس موقعیت (بدون نیاز به دستگاه GPS)

مشاهده همه ماموریت های در انتظار و خاتمه یافته به همراه جزییات

ثبت درخواست مرخصی در هر ساعت از شبانه روز و پاسخ آن پس از تایید به صورت نوتیفیکیشن ارسال خواهد شد

گزارش عملکرد مالی راننده در هر ماه به همراه جزییات

ارسال پیام های یادآور ثبت شده برای کاربر بر اساس ساعت و روز از قبیل اعلان بیمه و معاینه فنی

بخشی از امکانات پنل مدیریت خودرو:

لیست قرراردادها
اطلاعات پایه
موقعیت رانندگان
مشخصات رانندگان
لیست ماموریت ها